הריון

הפלה מלאכותית

הפסקת הריון

יש רק הזדמנות אחת לשמר דם טבורי. קופות החולים מחזירות עד 75% מעלות השירות

לברור הזכאות מול קופות החולים אנא מלאו את פרטיכם:

שם:
דוא"ל:
טלפון:
תאריך לידה צפוי:

באמצעות שירות תא לחיים - דם טבורי בהדסה
>> בואו ללמוד מהטעויות של גלית גוטמן


בהגדרה הרחבה ביותר, הפלה היא כל מצב בו הסתיים ההריון, מבחירה או שלא מבחירה, מכל סיבה שהיא, לפני השבוע ה - 20 להריון. יש להבדיל בין הפלה ספונטנית, הפלה יזומה ומצב של הפלות חוזרות. אלו הנושאים שבהם נדון במסגרת מאמר זה.

 • הפלה מלאכותית
 • הפלה טבעית
 • הפלות חוזרות

הפלה מלאכותית
הפלה מלאכותית או יזומה מתארת מצב בו מתבצעת הפסקת הריון לבקשת המטופלת, כאשר לעובר יש דופק. הבקשה הזו יכולה דורשת אישור של וועדה מיוחדת לענייני הפסקת הריון והיא יכולה להיעשות מסיבות שונות, כגון: מומים לעובר, הריון מחוץ לנישואים וכן מסיבות בריאותיות ונפשיות של המטופלת הפונה לוועדה. בניגוד להפלה ספונטנית שבה העובר אינו מתפתח ואין לו דופק, הרי שכאן מדובר בהפסקת הריון וגרימת הפלה של עובר חי.
מונחים נוספים המשמשים לתיאור המצב יכולים להיות: הפלה מלאכותית (Artificial Abortion ), הפלה יזומה (Induced Abortion ) או הפסקת הריון (Termination of Pregnancy )

מי יכולה לבקש הפסקת הריון? לכל אישה בהריון קיימת הזכות לפנות לוועדה לענייני הפסקת הריון, בכדי לבקש ממנה אישור  לעבור הפלה ולהפסיק את ההריון. הוועדה רשאית לאשר או לא לאשר וכי עצם הפנייה, אינו מבטיח אישור אוטומטי בכל מקרה. אישור להפסקת הריון וכן לעצם גרימת ההפלה חייבת להיות לאחר הסכמה מודעת חתומה בכתב על ידי האישה עצמה ואין צורך בהסכמה, חתימה או ידיעה של האב המשוער. חשוב לציין כי גם קטינה (מתחת גיל 18 ) יכולה לפנות לוועדה, לקבל אישור ולחתום על הסכמה מדעת - כל זאת, ללא ידיעת או אישור ההורים שלה. ההסכמה חייבת להינתן בכתב, לאחר שהוסברו למטופלת הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון.

מהם הקריטריונים לאישור הפסקת הריון? החוק בישראל מאפשר לוועדה לענייני הריון לאשר הפלה והפסקת הריון ממספר סיבות בלבד, ובסמכותה לאשר או שלא לאשר את הבקשה על פי בחינת הקריטריונים האישיים של כל מטופלת. כמובן, שללא אישור וועדה לא ניתן לבצע הפסקת הריון באופן חוקי בישראל. הסיבות המוכרות בחוק כוללות את הסיבות הבאות, אשר מאפשרות הפסקת הריון עד שבוע 24 - מעבר לשבוע זה כבר נדרשת וועדת-על והסיבות בגינן היא יכולה לאשר הפסקת הריון הן מחמירות ביותר וכוללות בעיקר מקרים בהם אובחן מום עוברי משמעותי:

 • האישה המבקשת לעבור את הפסקת ההריון היא למטה מגיל 17 או מעל גיל 40
 • ההריון נובע מיחסים אסורים (אונס או גילוי עריות) או שההיריון הוא מחוץ לנישואין (רווקה/גרושה או נשואה שהרתה שלא מבעלה)
 • המשך ההריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשי
 • העובר עלול להיות בעל מום

היכן ניתן לבצע הפסקת הריון? הפסקת הריון מבוצעת בבית חולים, ציבורי או פרטי, שהוסמך לכך על-ידי משרד הבריאות . הפלה או הפסקת הריון בבית חולים, מרפאה או כל אתר אחר שאינו הוסמך לכך נחשבת פלילית.

מהי הוועדה להפסקת הריון? כאמור, על מנת לבצע הפסקת הריון יש לפנות אל אחת הועדות הרפואיות להן הוענקה הסמכות לאשר הפסקת הריון על ידי משרד הבריאות. וועדות כאלו פזורות בכל רחבי הארץ בבתי חולים ציבוריים ופרטים. כל מטופלת יכולה לפנות לכל וועדה בארץ, ללא תלות במקום המגורים שלה. וועדה זו מורכבת בדרך כלל מ - 3 חברים הכוללים: רופא נשים מומחה, עובדת סוציאלית ורופא מומחה נוסף.
בכל פניה לוועדה חייבת המטופלת להציג את המסמכים הדרושים לאישור הפסקת ההריון, בלעדיהם הוועדה לא תוכל לדון ולאשר את בקשתה. ראשית, טופס בדיקת אולטרה-סאונד המוכיח את קיומו של ההריון (ואת מספר העוברים ושבוע ההריון), תעודת זהות (להוכחת גיל ומצב נישואים) וכל אישור אחר הנדרש לשם הפסקת ההריון - כגון: אולטרה-סאונד בדבר קיומו של מום עוברי, אישור רפואי כי ההריון מסכן את בריאותה של האישה, תיעוד של תרופות אסורות שנלקחו בהריון, אישור פסיכיאטרי כי ההריון מסכן את בריאותה הנפשית של האישה וכך הלאה, על פי הנסיבות להפסקת ההריון.
חשוב לציין כי הוועדות אינן מתכנסות על פי דרישה אלא רק במועדים קבועים מראש, ומשום שלא מדובר במצב רפואי דחוף, הרי שיש להמתין בתור עד למועד כינוס הוועדה.

מי משלם על הפסקת ההריון? הסיבות שהוזכרו מאפשרות לבצע הפסקת הריון באופן חוקי, אך רק חלקן מזכות במימון מסל הבריאות. הסיבות המזכות במימון הן : האישה מגיל 33 ומטה ; העובר עלול להיות בעל מום ; המשך ההריון עלול לסכן את האישה מבחינת בריאותית - גופנית או נפשית ; חיילת שנכנסה להריון בזמן שירותה הצבאי, יממן לה הצבא הפסקת הריון אחת. במקרים אחרים, הוועדה אמנם תאשר את הפסקת ההריון על פי החוק, אך המימון יהיה עצמי ולא יהיה בכיסוי מוכר של סל הבריאות - למשל: אישה לא נשואה שנכנסה להריון (רווקה, גרושה ואלמנה) או אישה נשואה שנכנסה להריון מחוץ לנישואין.
ניתן לבצע את הפסקת ההריון בבית חולים ציבורי במימון סל הבריאות (במקרים הזכאים) או בתשלום עצמי (במקרים הלא זכאים). לחילופין, ניתן לפנות לוועדה ואף לעבור את הפסקת ההריון בבית חולים פרטי, בתשלום עצמי. ישנם כיום ביטוחי בריאות פרטיים שונים הכוללים גם השתתפות בהפסקת הריון במקרה הצורך, ולכן כדאי להיות מודעים לכך בעת רכישת הפוליסה .
עלות הפסקת הריון בבית חולים ציבורי, עד שבוע 12 ובאותם מקרים שאינם מוכרים על ידי סל הבריאות, היא 2,057 ש"ח (תרופתית) או 2,853 (כירורגית). לכך יש להוסיף את עלות הפניה לוועדה (בין אם אישרה או לא אישה) בסך 407 ש"ח, למעט קטינות וחיילות הפטורות מתשלום (מחירים אלו הינם נכון ל – 16.1.2015 ועשויים להתעדכן מעת לעת). יש לציין כי הפסקת הריון אחרי שבוע 12 היא בד"כ יקרה יותר. כמו כן, בבתי חולים פרטיים המחירים יכולים להיות גבוהים יותר, אם כי זמינות הוועדות ותכיפות התורים להפסקת ההריון היא גבוהה משמעותית.

מהי הפסקת הריון מאוחרת (הפסקת הריון בגיל החיות)? על פי החוק לא ניתן לבצע בישראל הפסקת הריון לאחר השבוע ה-24 להריון, מהסיבות שפורטו לעיל, מאחר ובזמן זה מוגדר העובר כבר-חיים. לשם הפסקת הריון מאוחרת נדרש אישור מיוחד של וועדת על (המורכבת מעובדת סוציאלית, רופא נשים מומחה, רופא מומחה נוסף, מומחה בניאונטלוגיה וגניטיקאי עם עוד משתתפים על פי הסיבה והמום המוביל את המטופלת לבקש את הפסקת ההריון). בסמכותה לאשר הפסקת הריון רק במקרים בהם אובחן אצל העובר מום עוברי משמעותי, הכרוך בנכות ניכרת לאחר הלידה .

מהן הדרכים לבצע הפסקת הריון? באופן עקרוני יש 3 שיטות להפסקת הריון - תרופתית, כירורגית ובגרימת לידה.

 • הפסקת הריון תרופתית - זו הפסקת הריון אשר מבוצעת על ידי תרופות, ללא הרדמה וללא גרידה או שאיבה. ניתן לבצע אותה עד יום 49 להריון (כלומר, שבוע 7 להריון או 3 שבועות איחור במחזור).

הפסקת הריון תרופתית מבוצעת בשילוב של 2 תרופות - בחלק הראשון ניתנת תרופה הנקראת מפיג'ין (Mifegyne, Mifepristone ). תרופה זו פועלת נגד הורמון הפרוגסטרון הדרוש לקיומו של העובר ברחם ומובילה להפסקת ההתפתחות של העובר. אחרי קבלת תרופה זו נדרשת השגחה של עד שעתיים, בעיקר כדי לוודא שאין בחילות או הקאות שיכולות להפריע בספיגת התרופה. בשלב השני, כעבור יומיים, ניתנת תרופה נוספת הנקראת ציטוטק (Cytotec , Misoprostol ) שמכילה פרוסטגלנדינים הגורמים לכיווץ הרחם, דימום ופליטת תוכן ההריון מחלל הרחם החוצה. לאחר קבלת תרופה זו נדרשת השגחה של עד 6 שעות ולוודא כי מופיע דימום לדני המעיד את התחלת פעולתה של התרופה. בשלב שלישי, כעבור שבוע-שבועיים, מבוצעת ביקורת אולטרה-סאונד בכדי לוודאי שאכן כל תוכן ההריון התרוקן. במידה וזה לא קרה אז מדובר בכישלון התרופה ואז תידרש השלמה כירורגית של הפסקת ההריון על ידי גרידה או שאיבה.
הפסקת הריון תרופתית מבוצעת באופן אמבולטורי, ללא אשפוז, הרדמה או התערבות כירורגית אך כפי שתואר נדרש מעקב וביקורות ללקיחת התרופה ולוודא את הצלחתה. תופעות הלוואי של הפסקת הריון תרופתית הן כאב בטן דמוי מחזור ודימום ווגינלי (שעשויים להימשך מספר ימים). עם זאת, הסיכונים לזיהום או פגיעה ברחם נמוכים ביותר. שיעורי ההצלחה של הפסקת הריון תרופתית בכדורים עומדת על כ - 95%, אך סיכויי ההצלחה יורדים ככל שגיל ההריון מתקדם יותר ולכן ההגבלה לבצעה היא עד שבוע 7 להריון. משום כך, קיים סיכון קטן לעבור גם גרידה במידה והפסקת ההריון התרופתית לא צלחה.

 • הפסקת הריון כירורגית - בשיטה זו, תחת הרדמה בד"כ, מבוצעת שאיבה או גרידה של תוכן הרחם. הפסקת הריון כירורגית מבוצעת באופן שכיח עד שבוע 12 ובבתי חולים שונים ניתן לבצע גרידה/שאיבה גם עד שבועות מתקדמים יותר, כאשר שבוע ההריון המתקדם ביותר לביצוע הפסקת הריון כירורגית הוא שבוע 16 ואף שבוע 20  בבתי חולים מסוימים.

ביום הפעולה תעבור המטופלת בדיקה גופנית כללית, בדיקה פנימית, אולטרה-סאונד ובדיקת דם לקביעת סוג הדם. בבתי חולים שונים, וכתלות בגיל ההריון מבוצעת הכנה מקדימה על ידי תרופות או למינריה שמטרתן ריכוך מקדים של צוואר הרחם לפני הפעולה. פעולת הפסקת ההריון עצמה מבוצעת בחדר ניתוח תחת הרדמה כללית. אל חלל הרחם של האישה מוחדר צינור המחובר למשאבה, באמצעותו נשאב תוכן ההריון שגורם לריקון של חלל הרחם, ולעיתים ביקורת שכל תוכן אכן ההריון אכן יצא על ידי גרידה. לאחר השגחה של מספר שעות, במסגרת אשפוז יום, ניתן להשתחרר הביתה. הסיבוכים של הפסקת הריון כירורגית הם נדירים אך כוללים בין היתר: ניקוב דופן הרחם, זיהום, דימום ואי ספיקת צוואר הרחם - אשר יכולים באופן תיאורטי להוביל בעתיד לבעיות פוריות וללידות מוקדמות.

 • גרימת לידה - כאמור, גיל ההריון המקסימלי להפסקת הריון תרופתית הוא שבוע 7 ולהפסקת הריון כירורגית הוא שבוע 16-20. כאשר נדרשת הפסקת הריון מעבר לשבועות הללו, מדובר למעשה בתהליך של גרימת לידה. בבתי חולים שונים קיימות שיטות שונות ומגוונות לשם כך כגון החדרת בלון לצוואר הרחם, מתן של חומרים מכווצים לגרימת צירים (דרך הפה, דרך הנרתיק, דרך הוריד או ישירות לחלל הרחם). זהו לרוב תהליך ממושך יותר שיכול להמשך החל ממספר שעות ועד מספר ימים במקרים נדירים. לעיתים לאחר פליטת העובר מהרחם, נדרשת השלמה של הפסקת ההריון על ידי גרידת חלל הרחם בכדי לוודא כי חלל הרחם ריק לחלוטין וכי השלייה נפלטה בשלמותה.
 

שירותים מקצועיים

קהילת הריון ולידה

פוריות

לקראת הריון

הריון

לידה

אחרי הלידה

השנה הראשונה

העלאת מאמר

 • העלאת מאמר

העלאת סיפור אישי

כללי

 

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של הרופא המטפל. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

 

                   
       תנאי השימוש בשירות      

    מובהר במפורש, כי השירותים והתכנים אשר מסופקים במסגרת שירות זה, מיועדים על מנת לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה, אשר מכל מקרה חוות דעתו היא הקובעת. התכנים והמידע המסופקים במסגרת השירות הנם כלליים בלבד, ועלולים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. בנוסף, התכנים המוצעים במסגרת השירות עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, ואין להסתמך עליהם.

ייתכן שהמלצת מומחה תהיה שונה מהמתואר באופן כללי באתר, ובכלל זה יתכן ותתבקשו לבצע בדיקות נוספות, לחזור על בדיקות מסוימות או לבצע בדיקות בזמנים אחרים מאלו אשר מתוארים במסגרת השירות. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באמצעות השירות ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים. בכל מקרה, המלצת איש המקצוע שלך היא הקובעת, ואין לראות בשירות הניתן במסגרת זו, בשום אופן או צורה, כתחליף להתייעצות עם המומחה מתאים, ובכלל זה כתחליף למעקב הריון אצל רופא מומחה.

מובהר כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), ובין היתר באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולארי, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת הסלולארית, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך.

כל שימוש בשירות, נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והתכנים במסגרת השירות עומדים לרשות המשתמש כמות שהם (As Is) בלא כל התחייבות של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) רשאים לנתק מהשירות משתמשים שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן/הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת, וכן לנתק מהשירות ו/או להפסיק את השירות ביוזמתם ובכפוף לכל דין.

המשתמש מתחייב לדווח לחברה, בכל מקרה של הפסקת שירות, במקרה בו ציוד הקצה יחדל לתמוך בקבלת הודעות SMS, וכן במקרה של אבדן, גניבה או העברת בעלות בציוד קצה.

מובהר במפורש, כי כל עוד המשתמש לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) ימשיכו לספק את השירות לציוד הקצה, ובכלל זאת, גם אם לא יהיה באפשרות המשתמש לקבלו ו/או יחזיק בו צד שלישי.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב - SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית , מידע בדבר שירותיה , וכן מידע שיווקי ופרסומי- הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים , והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלוח.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב- SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פנייה טלפונית, מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלחו

טרם הירשמותך לשירות, קרא שנית את תנאי השימוש באתר, אשר חלים גם על שירות זה. במסגרת זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשומת לבך מופנית למדיניות הפרטיות של האתר, ובכלל זה לכך שפרטיך ישמרו במאגר המידע של החברה. הירשמותך לשירות זה, ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולים בהודעה זו ובתנאי השימוש של האתר.

                 סגירה