כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

17.3.2022

ערכת "חיבוק בקופסה" – תקנון רכישה

אנחנו מבקשים לקרוא את תקנון זה בעיון ולאשר את כל התנאים הבאים:

הגדרות

 1. ערכת "חיבוק בקופסה" – ערכת מוצרים לתינוק ולמשפחה הנמכרת באינטרנט באמצעות דף רכישה של ערכת חיבוק בקופסה – https://shop.yoledet.co.il/product/hug-kit.
 2. חברת דיאדה  דיאדה הורים וילדים בע"מ ( להלן חברת "דיאדה") ופורטל יולדת (בבעלות אמנון פלץ סוכנות לביטוח (1993) בע"מ) (להלן "פורטל יולדת") – גופים המשווקים את ערכת "חיבוק בקופסה".
 3. תקופת מכירה של ערכת "חיבוק בקופסה" – מ-10.04.2022 ועד לגמר המלאי.

הצטרפות למאגר מידע

 1. מסירת פרטים במסגרת רכישת ערכת "חיבוק בקופסה" נעשית מרצוני החופשי וללא חובה חוקית לעשות כן.
 2. בהרשמה וסימון תיבת ההסכמה בדף רכישה של ערכת "חיבוק בקופסה", אני מאשר/ת שקראתי את תקנון הרכישה ואת תנאי השימוש אני מסכימה לאמור בהם ואת הסכמתי לתנאי תקנון זה.
 3. בהרשמה וסימון תיבת הסכמה בדף רכישת ערכת "חיבוק בקופסה" קראתי את תקנון הרכישה ואת תנאי השימוש, אני מסכימה לאמור בהם ואני מסכים/ה למסירת הפרטים שלי ולרישום הפרטים שלי במאגרי מידע של פורטל יולדת, לשותפים עסקיים של פורטל יולדת (לרבות מטרנה), של דיאדה ושל חברות המשתתפות בערכה המפורטות בסעיף 7 להלן. גופים אלה יוכלו לעשות שימוש בפרטים שלי לצורך פניות שיווקיות באמצעות טלפון ו/או sms ו/או וואטסאפ ו/או דיוור פרסומי או באמצעי המדיה השונים, ובכל דרך אחרת המותרת על פי דין, מכל אחד מהנ"ל.
 4. חברות המשתתפות בערכה:
   • פורטל יולדת
   • בייבי סטאר מוצרי תינוקות בע"מ
   • קימברלי קלארק ישראל בע"מ
   • מטרנה תעשיות ש.מ. מקבוצת אסם-נסטלה (שתעשה שימוש במידע בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות)
   • חברת ע. לפידות פרמצויטיקלס בע"מ, המשווקת את תוסף הברזל- ספאטון
   • הנסיך הקטן אביב ואורן בע"מ
   • ספירולינה פול לייף
   • נינו גלובל בע"מ
   • קבוצת כלל ביטוח וסוכני ביטוח הקשורים או עובדים עמה
   • אמנון פלץ סוכנות לביטוח (1993) בע"מ
   • דקלה ידיד וסרמן
   • ל.ד. אקוויפמנט בע"מ (הכפתור)
   • באייר ישראל
   • אלטמן בריאות
   • "בייבי סליפ"- א.נ. עיצובים בעץ
   • תינוקלין- ליימן שליסל בע"מ
   • איילון- איילון חברה לביטוח בע"מ
   • לפידים- לפידים סוכנות לביטוח בע"מ
 5. ידוע לי שתמיד אוכל לבטל את הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות מפורטל יולדת, דיאדה והחברות המפורטות בסעיף 7 לעיל באמצעות פנייה לכל אחת מהן".
 6. לביטול הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות מפורטל יולדת ניתן לפנות באמצעות הטופס בפורטל.
 7. לביטול הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות מדיאדה ניתן לפנות באמצעות טופס צור קשר באתר.
 8. לביטול הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות ממטרנה תעשיות ש.מ מקבוצת אסם-נסטלה ניתן לפנות למטרנה בכתובת דוא"ל [email protected].
 9. למען הסר ספק, מובהר בזה, ואני מסכימה שפורטל יולדת, דיאדה והחברות המשתתפות בערכה והמפורטות בסעיף 7 לעיל יהיו רשאיות לעשות שימוש בפרטים שלי כמפורט בתקנון זה גם אחרי תום תקופת מכירה של ערכת "חיבוק בקופסה" ועד לבקשתי המפורשת אליהן לבטל את הסכמתי לקבלת דיוור פרסומי או פניות שיווקיות.
 10. ידוע לי שפורטל יולדת ודיאדה אינם אחראים על טיב ו/או איכות המוצרים בערכת "חיבוק בקופסה" והאחריות הבלעדית בכל הקשור לאמור היא של החברות המשתתפות בערכה המפורטות בסעיף 7 לעיל.
 11. פתיחת הערכה על ידי מהווה את  הסכמתי לאמור כאן ולא אוכל לבוא בדרישה או תביעה נגד פורטל יולדת ו/או דיאדה בכל הקשור לטיב ו/או איכות המוצרים בערכה.
 12. ידוע לי שפורטל יולדת ודיאדה אינם צדדים לכל התקשרות שלי עם אחת החברות שבסעיף 7. פורטל יולדת ודיאדה אינם אחראים על טיב המוצרים או השירותים שיוצעו לי מטעם כל אחת מחברות אלה.

תקופת מכירה וזכאות לרכוש את ערכת "חיבוק בקופסה"

 1. פורטל יולדת ודיאדה רשאים לקצר או להאריך את משך תקופת המכירה של ערכת חיבוק בקופסה כהגדרתה בסעיף 3 לפי שיקול דעתם.
 2. מחיר מוזל של ערכת "חיבוק בקופסה" יעמוד על 39 ₪ במהלך כל תקופת המכירה. המחיר כולל מע"מ.
 3. תכולת ערכת "חיבוק בקופסה" מפורטת בדף רכישה של הערכה ועשויה להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם של פורטל יולדת ודיאדה.
 4. הזכאות לרכישה של ערכת "חיבוק בקופסה" ניתנת לרוכש/ת בהריון מעל גיל 18 או בן/בת זוג של אישה בהריון, ערכה אחת לזוג / הריונית חד הורית פר הריון. הבדיקה תתבצע לפי מספר/י ת.ז. האמור מתייחס גם להריונות מרובי עוברים.
 5. זכאות לרכישת ערכת חיבוק בקופסה ניתנת למשתתפים פרטיים בלבד.
 6. זכאות לרכישת ערכת "חיבוק בקופסה" מותנית במילוי כל שדות החובה בדף הרכישה של הערכה והסכמה לכל תנאי תקנון זה.
 7. פורטל יולדת ודיאדה רשאים להסיר ממאגר הנתונים המשמש לרכישת ערכת "חיבוק בקופסה" נתונים שנמסרו ו/או הושגו בצורה לא חוקית. כמו כן, פורטל יולדת ודיאדה רשאים למנוע רכישה של ערכת "חיבוק בקופסה" מכל מי שנחשד/ת שנרשם/ה באופן לא חוקי או בניגוד להוראות תקנון זה, ללא צורך במתן הסבר או נימוק. אני מוותר/ת מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד פורטל ודיאדה יולדת בעניין זה.

איסוף הערכה, החזרה וביטול רכישה

 1. הערכה נלקחת באיסוף עצמי לאחר רכישת הערכה. את הערכה ניתן לאסוף מכל אחד מסניפי רשת בייבי סטאר במהלך כל שעות עבודת הסניף. לרשימת סניפים >>
 2. האיסוף יתאפשר בהצגת הודעת דוא"ל / סמס שיישלחו בסיום הרכישה, עד חודש אחרי הלידה.
 3. לא ניתן להחזיר את הערכה אחרי איסופה.
 4. ניתן לבטל את רכישת הערכה, במידה ועדיין לא נאספה, במהלך 14 יום העוקבים לרכישה. לביטול הרכישה פנה/י באמצעות הטופס בפורטל.

כללי

 1. מומלץ לבדוק את תאריכי פקיעת התוקף של כל המוצרים בערכת "חיבוק בקופסה" ולהימנע משימוש במוצרים שתוקפם פג.
 2. יש להקפיד על שימוש במוצר למטרה לה הוא נועד ולשים לב להוראות היצרן.
 3. תפקידם של פורטל יולדת וחברת דיאדה מסתכם בשיווק הערכה. הימצאות מוצר  אינה מהווה בהכרח המלצה שלפורטל יולדת, של דיאדה או של חברות המשתתפות בערכה על השימוש בו.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין תקנון זה לבין פרסומים אחרים בנושא ערכת חיבוק בקופסה, לרבות פרסומים באמצעי התקשורת – הוראות תקנון זה יגברו לכל דבר ועניין.
 5. תקנון זה יימצא גם בדף הרכישה של ערכת חיבוק בקופסה ובמשרדי הנהלת פורטל יולדת ברח' העבודה 11, ראש העין.
חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן