כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

תנאי שימוש

השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה כלשונם. השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים ההתניות וההודעות.

התכנים שבאתר
המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה.

לעיתים, התכנים המגיעים לרב מצדדים שלישיים, מבטאים אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באתר, ובכלל זה אין להסתמך על התכנים והמידע הניתנים באתר בכלל, ועל מידע ו/או עצה הניתנים על ידי מומחים (רופאים, עורכי דין, ואנשי מקצוע אחרים בכל תחום שהוא, הן בפורומים השונים והן בכתבות המופיעות באתר), ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים.
על אף שהאתר והחברה פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, והחברה מזהירה שלא להסתמך עליו ולפנות לקבלת ייעוץ מקצועי מתאים.
החברה ו/או האתר ו/או ספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.

שימוש בפורומים, וצ'טים
ככל שהאתר מכיל שירותי לוח מודעות, צ'אט, פורומים ו/או כל שירות הודעות או תקשורת אחר ו/או כל טקסט או תוכן אחר, המשתמש מתחייב להשתמש בהם אך ורק למשלוח וקבלת הודעות וחומר המתאימים למטרת הפעילות באותו שירות. כדוגמה בלבד וללא כוונת הגבלה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי או שיש בו משום פגיעה /או הפרה של זכויות הזולת על פי כל דין, ובכלל זה הזכות לפרטיות.
המשתמש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר, והחברה אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או המועברים.
כל קשר וירטואלי או אחר של משתמש עם מי מהמשתמשים האחרים באתר או עם מי מאנשי המקצוע או מנהלי הפורומים באתר, וזאת בין בהתכתבות או בצ'ט או בכל דרך אחרת, הן באחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה אינה יכולה ואינה מתיימרת לעקוב אחרי התכנים האמורים. החברה שומרת על הזכות להסיר תכנים שאינם ראויים בעיניה מכל סיבה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ואולם מובהר כי החברה אינה מחויבת לעשות כן, ואין החברה ו/או מי מטעמה נושאת בכל אחריות להסרה ו/או אי הסרה של תכנים כאמור.
בנוסף, המשתמש מאשר כי ידוע לו שכל הפורומים, הקהילות וכיו"ב הן בגדר תקשורת ציבורית, והודעותיו חשופות לקריאה על ידי אחרים. על כל משתמש להיות מודע לכך, ולנקוט, ככל שיחפוץ בכך, זהירות בפרסום נתונים אישיים מזהים על עצמו ו/או ילדיו ו/או מי מטעמו.
פרסומים
תכנים פרסומיים, הנם באחריות בלעדית של המפרסמים, והחברה ו/או האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, "באנרים", כתבות או לכל חומר פרסומי אחר באתר.
כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.
החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ככל שתיווצר, אינם אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, ואינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.
קישוריות

ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים.

לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמם אין כל שליטה באתרים ו/או במקורות אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם.

הקישוריות האמורות, אין פירושן הבעת תמיכה ו/או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לגבי אתרים ו/או מקורות אחרים, אליהם מובילות הקישוריות האמורות.

מדיניות פרטיות
חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה יידרש המשתמש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמו, כתובת הדואר האלקטרוני שלו או פרטי כרטיס האשראי שברשותו. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל משתמש להירשם לשירותים הטעונים רישום.

הנתונים שימסרו בעת ההרשמה לשירותים באתר, יישמרו במאגר המידע החברה. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, משתמש לא יכול להשתמש בשירותים הללו.
בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על נוהגי המשתמש, מידע או פרסומות שקרא, העמוד בו צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, מקום המחשב שבאמצעותו נכנס לאתר ועוד. החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שימסרו בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת, בין היתר, על מנת: לאפשר למשתמשים להשתמש בשירותים שונים באתר; לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; להתאים מודעות ותכנים שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות של המשתמש ו/או לקבוצת מין ו/או גיל ו/או מקום מגוריך.

בהירשמו לאתר ולשרותים באתר, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לכך שהחברה תשלח אליו מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב- SMS או בווטסאפ או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית, מידע בדבר שירותיה, לרבות מידע שיווקי ופרסומי, כמו גם מידע שיווקי ופרסומי של מפרסמים אחרים וכן מאשר המשתמש קבלת תוכן פרסומי, מידע ופניות שיווקיות ישירות מפורטל יולדת, חברות דיאדה הורים וילדים בע"מ, סיקורה בע"מ,דקלה ידיד וסרמן, מטרנה תעשיות ש.מ מקבוצת אסם-נסטלה (שתעשה שימוש במידע בהתאם למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות), אייץ' אנד או רשתות אופנה (2003) בע"מ, פספרטו פתרונות הדפסה מתקדמים בע"מ, גולדפינגר תקשורת בע״מ וטבורית המאגר המרכזי לדם טבורי בע"מ המשתפות פעולה עם פורטל יולדת.

בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלחו. מובהר, כי יתכן כי שללא הסכמה לקבלת מידע כאמור, לא תתאפשר קבלת שירותים מסוימים המוצעים באתר, כולם או חלקם, או המשך קבלתם.
כמו-כן, החברה והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטי המשתמש כאמור לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ולצורך מטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.
החברה תמנע, ככל שיהא הדבר בידיה, ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש אשר יזהו אותו באופן אישי לצדדים שלישיים אלא אם כן ניתנה הסכמת המשתמש ו/או תהיה מחויבת לעשות כן עפ"י הוראת חוק ו/או עפ"י כל דין או אם תעמוד החברה בפני איום ו/או חשש ו/או סכנה שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים והכל בקשר פעולות שבוצעו באתר ע"י המשתמש. על אף האמור, המשתמש מסכים במפורש, כי ככל שפעילות האתר תעבור לידי תאגיד אחר (וכן במקרה שבו החברה ו/או פעילות האתר יתמזגו עם צד שלישי ו/או פעילותו), החברה תהיה רשאית להעביר לשם העתק מן המידע שנאגר אודות המשתמש באתר ו/או כל מידע סטטיסטי שבידה, ובלבד שזה יקבל על עצמו כלפי המשתמש את הוראות מדיניות הפרטיות, כפי שתהא מעת לעת.

נבקש להסב את תשומת לבך לכך שהאתר עושה שימוש ב-"עוגיות/קוקיס" (Cookies).

הקוקיס, Cookies, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר בעת כניסתך לאתר, בהנחה שהגדרות הדפדפן שלך מאפשרות זאת.

באמצעות ה- Cookies נאסף מידע אנונימי הדרוש לנו לצורך התפעול השוטף התקין והמיטבי של האתר, לאבטחת מידע ושמירת פרטים (להלן: "המידע").

הקוקיס מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת באתר, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, ומדורים ומידע שהשתמשת בהם במסגרת גלישתך באתר.
באמצעות המידע ניתן להתאים את האתר להעדפותיך האישיות וכך להקל על שימושך באתר.
ייתכן שנעשה שימוש במידע לצורך הצגת מודעות והצעות למוצרים ולשירותים שונים של החברה בעת ביקורך באתר ו/או בעת גלישתך באתרים אחרים.

ביטול שימוש בקוקיס באתר גוגל ניתן לביצוע בעמוד הבא: https://adssettings.google.co.il/authenticated

כמו כן, לעיתים הקוקיס משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטייך האישיים מחדש, אם והיכן שתתבקש לכך, בכל ביקור חוזר במדורים הרלבנטיים באתר שמחייבים רישום והזנת פרטים.
המידע שבקבצי הקוקיס מוצפן. אנו נוקטים צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
חלק מהקוקיס יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן וייתכן שאחרות יישמרו על גבי הכונן הקשיח.

אם אינך רוצה לקבל קוקיס, תוכל לחסום ו/או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת, עלייך לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.

החברה והאתר רשאים לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר משתמש, תפורסם על-כך הודעה.
יובהר, כי מדיניות הפרטיות של האתר אינה חלה ו/או תקפה באתרים אחרים של החברה ו/או באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם. על המשתמש לבדוק את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שהוא מוסר פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגיע, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם יכולים להיות ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שיושארו באתרים אלה.

אחריות המשתמש

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, לרבות תנאי שימוש אלה או מכוחם, ולא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין הוראות כל דין ו/או רשות או גוף מוסמכים החלים עליו.

אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה.
ידוע למשתמש כי השימוש באתר מוצע למשתמש בלבד. המשתמש מחויב למסור פרטים אמיתיים ומדויקים, ככל שנתבקשו ממנו. המשתמש לא יאפשר שימוש מכל מין וסוג שהוא, בשמו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לאדם אחר כלשהו לצורך הפעילות באתר. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ומבלי שהוסברו לו כל תנאי השימוש האתר.
המשתמש בלבד ישא באחריות לפעולות שנעשו על ידו ו/או למידע שהועבר על ידו ו/או על ידי המורשים מטעמו ו/או של אלו שנכנסו לאתר בשמו של המשתמש ו/או מטעמו. המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.

החברה והאתר, לא יהיו אחראים לפעולות המשתמש ו/או למידע שהועבר על ידו, לרבות להקשות שגויות ו/או חלקיות, והאחריות תחול על המשתמש בלבד.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באינטרנט, לרבות באתר זה, כרוך בסיכונים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר, לרבות אלה הנובעים מטעות במסירה או בהבנה של הוראות המשתמש.

המשתמש מוותר על תביעה לפיצוי ו/או שיפוי ופוטר את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם מכל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה כלשהי של החברה ו/או האתר ו/או ספקיהם ו/או מי מטעמם.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ללא אישור החברה. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפרטי המידע ו/או השירותים שמקורם באתר.

שירותי SMS

באתר ניתנים ו/או יתכן שינתנו בעתיד שירותים באמצעות SMS .

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), אינם אחראים לשירות, לרבות לתכנים שימסרו במסגרת השירות ו/או לכל תקלה בתפעולו. החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) רשאים לנתק מהשירות משתמשים שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן/הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת, וכן לנתק מהשירות ו/או להפסיק את השירות ביוזמתם ובכפוף לכל דין.

המשתמש מתחייב לדווח לחברה, בכל מקרה של הפסקת שירות, במקרה בו ציוד הקצה יחדל לתמוך בקבלת הודעות SMS , וכן במקרה של אבדן, גניבה או העברת בעלות בציוד קצה.

מובהר במפורש, כי כל עוד המשתמש לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) ימשיכו לספק את השירות לציוד הקצה, ובכלל זאת, גם אם לא יהיה באפשרות המשתמש לקבלו ו/או יחזיק בו צד שלישי.

מובהר כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), ובין היתר באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולארי, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת הסלולארית, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך.

עוד מובהר בשנית, וזאת למען הסר כל ספק, כי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), אינם אחראים לתכנים שימסרו במסגרת השירות, אשר ניתנים על מנת לספק אינפורמציה כללית בלבד, ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה, אשר בכל מקרה חוות דעתו היא הקובעת, והשירותים הניתנים אינם מהווים בשום אופן ו/או צורה תחליף לכך. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באמצעות השירותים ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים.

אזור הווטסאפ
בפורטל יולדת ישנו אזור ווטסאפ: https://www.yoledet.co.il/freewhatsappgroups מאזור זה ניתן להצטרף לקבוצות ווטסאפ שונות שהוקמו ע"י הנהלת האתר לשימוש קהל הגולשים והגולשות באתר. הפעילות בקבוצות מבוססת על עקרון חוכמת ההמונים, המשתתפות בקבוצות מייעצות לחברותיהן, שואלות, משתפות ומחליפות דעות ומידע בהתאם לנושא הקבוצה, מובהר בזאת שהשימוש בקבוצה הינו על אחריותן המלאה של המצטרפות לקבוצות, המידע ותוכן שעולה בקבוצות ע"י המשתתפות וחברות הקבוצות אינו באחריות האתר ואינו בא להחליף ייעוץ מקצועי של איש מקצוע מוסמך, גם אם בקבוצה ספציפית משולבים בעלי מקצוע המייעצים ותומכים, השיחות, המענה ודיונים בקבוצות אינם מחליפים ייעוץ מקצועי ובאחריות משתתפות הקבוצות להתייחס לנאמר בקבוצות כאל דיון אינטרנטי ולא כמידע מקצועי רשמי. המצטרפות לקבוצות מתבקשות לנהוג בסבלנות כלפי שאר המשתתפות ולשמור על שיח מכבד, אין להשתמש בשפה גסה, אין לפרסם בקבוצות אלה שירותים מסחריים וכן חל איסור על שימוש בקבוצות אלה להזמנה לקבוצות ווטסאפ או לקבוצות פייסבוק אחרות. אזור הווטסאפ באתר הוא "אזור פרימיום" בכדי לקבל גישה לאזור הפרימיום ולהצטרף לקבוצות אלה תתבקשנה הגולשות לתמוך בפעילות הפורטל בתשלום סמלי בסכום הנקוב בעמוד ההצטרפות, תמיכה זו בפעילות הפורטל תאפשר גישה להצטרפות לכל קבוצות הווטסאפ מטעם הפורטל. מפעילי האתר אינם אחראים לתפעולן התקין של הקבוצות וכן מובהר מראש שבשל ריבוי הקבוצות צוות האתר ומנהליו לא מנהלים את הקבוצות באופן שוטף, בכל נושא חשוב או הפרת כללים ניתן לפנות אלינו במייל [email protected], מי שתפר את נהלי הקבוצה תוסר ותיחסם לשימוש בה ללא אפשרות לזיכוי בגין תמיכתה בפורטל. מומלץ שלא לחשוף בעת השימוש בקבוצה פרטים אישיים או תמונות חושפניות, מי שבוחרת לפרסם תמונות ופרטים אישיים עושה זאת על אחריותה. מטעמי נוחות התוכן מנוסח בלשון נקבה אך פונה לשני המינים.

מדיניות ביטול
ביטול עסקת תשלום התמיכה בפורטל יולדת למצטרפות לאזור הווטסאפ יתאפשר תוך עד 7 ימים ממועד ביצוע העסקה. הביטול יתאפשר רק לאחר שליחת דוא"ל לכתובת [email protected] בהודעת הדוא"ל יש לציין שם מלא, מספר טלפון (ממנו נרשמת לקבוצות באתר), כתובת מייל ואת סיבת בקשת הביטול.
ביטול העסקה יוביל להסרה מכל קבוצות הווטסאפ.

בעלות וזכויות יוצרים
פרטי האתר, כל התכנים המופיעים בו וכל הקשור בו, לרבות הסימנים המסחריים וכל סימן אחר ו/או תמונה ו/או כיתוב ו/או עיצוב, לרבות כל לוגו, המוצגים באתר הינם קניינה הבלעדי של האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם בלבד, וכפופים לכל דין רלוונטי בנוגע לזכויות הקניין והבעלות בו, לרבות חוקי קניין רוחני וזכויות יוצרים.

חל איסור לעשות שימוש בקניינם של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

אין להעתיק, להפיץ, לפרסם, למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות בכל דרך שהיא את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ו/או האתר ובין אם בבעלות צד שלישי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין להעתיק בכל דרך שהיא את התוכנה המותקנת באתר למחשב אחר ו/או לנסות ולפרוץ לתוכה ו/או לפענחה ו/או להתערב בתכנה ו/או בנתוניה ו/או בבסיסה ו/או במידע שבה ו/או שמוצג באמצעותה בכל דרך שהיא.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתר נשארים בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לאתר תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום באתר, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם באתר. במסירת תוכן לפרסום באתר, הנך מקנה לחברה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר, באופן מוחלט ובלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש ו/או הודעה כלשהי.

השימוש באתר הינו לצורך ביצוע הפעולות המוצעות באתר ולצורך זה בלבד. אין לעשות ולא ניתן יהיה לעשות כל שימוש באתר ו/או במידע הנמסר בו לכל מטרה אחרת, בין אם מסחרית ובין אם לאו.

אחריות – כללי
המידע והשירותים הכלולים ו/או המוצעים באתר בכל פורמט שהוא, ובכלל זה גם במסגרת שירותי SMS , עשויים להכיל אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או לבטא דעה אישית של הכותב ו/או אסכולה מסוימת וכיו"ב ונועדו לספק אינפורמציה בלבד. יש להתייחס אליהם  בזהירות ובביקורתיות, והם אינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה ואין להסתמך עליהם.
החברה וספקי התכנים והשירותים, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר ובשירותים הניתנים באמצעותו ו/או מוצעים בו, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.
החברה והאתר משוחררים בזאת מכל אחריות שהיא הנובעת משימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים ו/או הניתנים במסגרתו, המידע המופיע בו, בשירותים הניתנים ו/או המוצעים בו לרבות שירותי SMS , הפורומים והאזוריים הציבוריים האחרים באתר, והם לא ישאו באחריות כלשהי הנובעת מהשימוש בהם. השימוש באתר, בתכנים, בפורומים, ובכל שירות ו/או מידע אחר הקיים באתר ו/או המוצע ו/או הניתן באמצעותו, נעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים לזמינות המידע והתכנים, לתוכן, לצורה ולדיוק הנתונים, לליקוי בדרך העברתם או בתוכנם של המידע והתכנים, והמשתמש פוטר את החברה ואת האתר מאחריות לנזקים כאמור. בין היתר, החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים ולא ישאו באחריות כלשהי בגין עיכובים ו/או שינויים ו/או אי דיוקים ו/או טעויות ו/או הפרעות ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויינים ו/או הפרעות בתקשורת אינטרנטית ו/או נזקים ו/או גניבות ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשב האישי של המשתמש באמצעות הרשת ו/או לחשיפת פרטי המשתמש לרבות אמצעי תשלום בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותיו השונים.

החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית לנזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים שייגרמו למשתמש, אם ייגרמו, בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותיו ו/או במידע ו/או בתכנים המסופקים על ידו, והמשתמש פוטר את החברה ואת האתר מאחריות לנזקים כאמור.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינה אחראים, לכל מקרה בו פרטי המשתמש, כולם ו/או חלקם, לא נקלטו מכל סיבה שהיא ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש להשתמש באתר, כולו ו/או חלקו, והמשתמש פוטר את החברה והאתר וכל מי מטעמם מאחריות לנזקים כאמור.

בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם ו/או ספקיהם השונים אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין נזק גוף ו/או רכוש ו/או אבדן, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר ו/או במידע המסופק באמצעותו ו/או בשירותים המוצעים על ידו ו/או באי-אספקה של שירותים כלשהם, ו/או בכל מידע, תוכנה, מוצר, ושירות שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר והמשתמש פוטר את החברה והאתר מאחריות לנזקים כאמור.

המשתמש אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה באתר ו/או בשירותיו ו/או בתכנים המופיעים בו ו/או בקשר עמו. האתר בכללותו לרבות כל המידע המופיע בו, וכן כל מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות המשתמש כמות שהם (As Is ) בלא כל התחייבות של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של האתר ו/או מהשירותים המוצעים ו/או הניתנים בו, או מאחד או יותר מתנאי השימוש, לרבות התנאים ההתניות וההודעות שבתנאי שימוש אלה, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר.

הבהרות

החברה ו/או האתר רשאים לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לבטל או לחסום כניסת משתמש לאתר לפי שיקול דעתם המוחלט והבלעדי וללא הודעה מראש. ביטול כאמור לא יהווה הפרת חוזה ולא יטיל על החברה ו/או האתר אחריות כלשהי לנזקים ו/או הוצאות ו/או הפסדים כלשהם שיגרמו עקב כך למשתמש.
בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה ו/או האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית החברה ו/או האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובכלל. החברה והאתר לא ישאו בכל אחריות בגין כך ולא יינתן כל פיצוי כספי ו/או זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.

שיפוי

המשתמש מסכים בזאת, לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או האתר ו/או כל אדם מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה, בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הוצאה, לרבות כל הוצאה הכרוכה בהליך משפטי, אשר נובעים מהפרת התנאים ההתניות וההודעות בתנאי שימוש אלה על ידי המשתמש או בקשר עם פעילות המשתמש באתר.

שינוי בתנאים ובהתניות
החברה שומרת על זכותה להכניס שינויים בתנאי השימוש ובכלל זה בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר. באחריות המשתמש להתעדכן בתנאי השימוש בכל עת. החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות את תנאי השימוש באתר, דמי השירותים או כל חיוב אחר למשתמש, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר, תפעולו ובשירותים. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י החברה.

שונות

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים גם לנשים. תנאי שימוש אלה מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית של בתי המשפט במחוז תל אביב יפו.

אין באמור בתנאי שימוש אלה כדי לפגוע בזכותה של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם לקיים דרישות ו/או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר. והיה אם יקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים יישארו בתוקפם.

הסכם זה מייצג את ההסכם השלם והמלא בין המשתמש והחברה בקשר עם האתר, ומחליף כל תקשורת או הצעה קודמת או עכשווית, בין במתכונת אלקטרונית, ובין בעל-פה או בכתב, שעברו בין המשתמש והחברה בקשר לאתר.

בהסכם זה:

"האתר" – www.yoledet.co.il

אתר האינטרנט "פורטל יולדת" מופעל על ידי אמנון פלץ סוכנות לביטוח בע"מ ח.פ. 511810574
ליצירת קשר עם הנהלת האתר ניתן לפנות בכל נושא ל [email protected]

"משתמש" – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה שימוש באתר ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בו, בין כלקוח ובין כגולש מזדמן.

"תכנים" – כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע רפואי, שירותים רפואיים, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, הנחיות, פרסומות, חסויות, הערכות, פורומים, צ'טים, שירותי SMS, לוחות מודעות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא ובכל שירות שהוא הניתן באתר ו/או באמצעותו ו/או בקשר אליו, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש.

אישור המשתמש

המשתמש מאשר כי האמור לעיל ידוע לו וכי הוא מותר על כל טענה, דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם ביחס לאמור לעיל.'

חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן