הריון

מהלך הלידה

חיתוך החיץ (פרינאום) - אפיסיוטומיה

יש רק הזדמנות אחת לשמר דם טבורי. קופות החולים מחזירות עד 75% מעלות השירות

לברור הזכאות מול קופות החולים אנא מלאו את פרטיכם:

שם:
דוא"ל:
טלפון:
תאריך לידה צפוי:

באמצעות שירות תא לחיים - דם טבורי בהדסה
>> בואו ללמוד מהטעויות של גלית גוטמןחיתוך חיץ - אפיזיוטומיה

(Episiotomy)

בזמן הלידה מתרחב הנרתיק בצורה מרשימה, אך לעיתים התרחבות זו איננה מספיקה. כאשר ראשו של התינוק נדחף בעוצמה כלפי חוץ, עלול להיווצר קרע בנרתיק. במידה וקרע זה יהיה בלתי מבוקר, אז הוא עלול להיווצר בכיוון בלתי רצוי, כשהכיוון הפגיע ביותר הינו לכיוון הקרום המפריד בין פי הטבעת לבין הנרתיק - הנקרא פרינאום או חיץ הנקבים.

ברוב המקרים יקרו קרעים קטנים ושטחיים (קרעים מדרגה ראשונה) בעת הלידה, אך לעיתים יגרמו קרעים גדולים (קרעים מדרגה שלישית), העלולים לפגוע בשריר הסוגר את פי הטבעת, מה שעלול לגרור בעיות אי שליטה על הסוגרים בהמשך.

לפני ביצוע החתך, תגלח האחות את אזור החתך (אם לא גולחת כאשר התקבלת לחדר הלידה). החתך יעשה תחת הרדמה מקומית (אם אינך נמצאת תחת אילחוש אפידורלי).

חיתוך החיץ הינו חתך מבוקר וישר שאותו קל יותר יהיה לתפור לאחר הלידה. קיימים שני סוגי חתכים אפשריים: חתך הפונה ישירות לאחור לעבר פי הטבעת, והשני (המקובל יותר בארץ) הוא חתך הנמשך באלכסון לכיוון הירך. את החתך תבצע המיילדת באמצעות מספריים בזמן ציר. היא תחדיר שתי אצבעות לנרתיק כדי להגן על ראשו של העובר, ותבצע את החתך בינהן.

בעבר היה מקובל לחשוב שיתרונו של החתך הוא בהיותו מבוקר, פשוט יותר לתיקון והחלמה ושמונע קרעים חמורים יותר מדרגה 3 או 4. כיום, זו כבר לא המחשבה כך שאין מבצעים אפיזיוטומיה באופן שגרתי כמו בעבר אלא רק כאשר: יש רושם כי רקמת הפרינאום היא לא גמישה, עלולה להיקרע באופן משמעותי, מהווה חסם ליציאת ראש העובר ו/או בעת לידות מכשירניות.

ניתן להקטין את הסיכוי לקרע בפתח הנרתיק על ידי שיפור הגמישות שלו באמצעות ביצוע עיסוי פרינאום או בעברית עיסוי חיץ סדיר של האזור.

כדי להקטין עוד את הסיכוי לקרע, השתדלי לא ללחוץ ברגע בו יוצא ראשו של התינוק. המיילדת תוכל אז להוציא את ראש התינוק בצורה מבוקרת. כל לחץ שיופעל על-ידך עלול להגביר את הסיכוי לקרע.

חיתוך חיץ מבוצע בד"כ לנשים בעלות פתח נרתיק קטן במיוחד, במקרים של לידת עכוז, ובמקרים של לידת מכשירים (במיוחד לידת מלקחיים). חיתוך החיץ מרחיב את פתח הנרתיק, ומאפשר לראשו של התינוק לצאת מהר יותר.

לאחר הלידה ינתן אילחוש מקומי נוסף לאזור, והרופא יתפור את החתך. תפירת חתך תארך בד"כ 10-20 דקות. חוטי התפירה נמסים תוך שמונה ימים.

 

שירותים מקצועיים

קהילת הריון ולידה

פוריות

לקראת הריון

הריון

לידה

אחרי הלידה

השנה הראשונה

העלאת מאמר

  • העלאת מאמר

העלאת סיפור אישי

כללי

 

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של הרופא המטפל. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

 

                   
       תנאי השימוש בשירות      

    מובהר במפורש, כי השירותים והתכנים אשר מסופקים במסגרת שירות זה, מיועדים על מנת לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה, אשר מכל מקרה חוות דעתו היא הקובעת. התכנים והמידע המסופקים במסגרת השירות הנם כלליים בלבד, ועלולים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. בנוסף, התכנים המוצעים במסגרת השירות עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, ואין להסתמך עליהם.

ייתכן שהמלצת מומחה תהיה שונה מהמתואר באופן כללי באתר, ובכלל זה יתכן ותתבקשו לבצע בדיקות נוספות, לחזור על בדיקות מסוימות או לבצע בדיקות בזמנים אחרים מאלו אשר מתוארים במסגרת השירות. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באמצעות השירות ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים. בכל מקרה, המלצת איש המקצוע שלך היא הקובעת, ואין לראות בשירות הניתן במסגרת זו, בשום אופן או צורה, כתחליף להתייעצות עם המומחה מתאים, ובכלל זה כתחליף למעקב הריון אצל רופא מומחה.

מובהר כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), ובין היתר באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולארי, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת הסלולארית, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך.

כל שימוש בשירות, נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והתכנים במסגרת השירות עומדים לרשות המשתמש כמות שהם (As Is) בלא כל התחייבות של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) רשאים לנתק מהשירות משתמשים שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן/הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת, וכן לנתק מהשירות ו/או להפסיק את השירות ביוזמתם ובכפוף לכל דין.

המשתמש מתחייב לדווח לחברה, בכל מקרה של הפסקת שירות, במקרה בו ציוד הקצה יחדל לתמוך בקבלת הודעות SMS, וכן במקרה של אבדן, גניבה או העברת בעלות בציוד קצה.

מובהר במפורש, כי כל עוד המשתמש לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) ימשיכו לספק את השירות לציוד הקצה, ובכלל זאת, גם אם לא יהיה באפשרות המשתמש לקבלו ו/או יחזיק בו צד שלישי.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב - SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית , מידע בדבר שירותיה , וכן מידע שיווקי ופרסומי- הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים , והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלוח.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב- SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פנייה טלפונית, מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלחו

טרם הירשמותך לשירות, קרא שנית את תנאי השימוש באתר, אשר חלים גם על שירות זה. במסגרת זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשומת לבך מופנית למדיניות הפרטיות של האתר, ובכלל זה לכך שפרטיך ישמרו במאגר המידע של החברה. הירשמותך לשירות זה, ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולים בהודעה זו ובתנאי השימוש של האתר.

                 סגירה