הריון

זכויות אישה בזמן הריון

פיטורין בזמן הריון

יש רק הזדמנות אחת לשמר דם טבורי. קופות החולים מחזירות עד 75% מעלות השירות

לברור הזכאות מול קופות החולים אנא מלאו את פרטיכם:

שם:
דוא"ל:
טלפון:
תאריך לידה צפוי:

באמצעות שירות תא לחיים - דם טבורי בהדסה
>> בואו ללמוד מהטעויות של גלית גוטמן


פיטורין בעת הריון

אם ברצונו של מעבידך לפטר אותך במהלך הריון, במהלך חופשת לידה או במהלך 45 הימים שלאחר שובך מחופשת לידה, הוא יאלץ לפנות אל משרד העבודה והרווחה על מנת לקבל אישור מיוחד לפיטורין ללא תלות בסיבת הפיטורין. החוק קובע כי לא יינתן אישור לפיטורין אם הם קשורים להריון שלך. ללא קבלת היתר, הפיטורין אינם תקפים, ואת זכאית להמשיך לעבוד ולקבל שכר.

הגנה זו ניתנת לך רק אם עבדת במקום העבודה שלך שישה חודשים מלאים בטרם התקבלה ההחלטה לפטרך.

יש לשים לב כי המעביד נדרש לקבל ממשרד העבודה אישור לפטרך גם במקרים הבאים:

  • אם היית בתקופה זו עובדת זמנית
  • אם היית עובדת החתומה על חוזה עבודה לתקופה קצובה, ותוקף החוזה פג בעת היותך בהריון
  • אם מקום העבודה שלך נסגר וכל העובדים פוטרו
  • אם המעביד לא ידע על הריונך, אך הודעת לו על ההריון לאחר ההודעה על הפיטורין

במידה ועבדת פחות משישה חודשים במקום העבודה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע כי עדיין אסור לפטר אותך מן העבודה בשל ההריון (החוק חל רק על מעסיקים שלהם שישה עובדים ומעלה). הגנה זו פחותה מההגנה במידה ועבדת מעל שישה חודשים, מאחר ואם את חושבת שפוטרת בשל היותך בהריון, את היא זו שצריכה להוכיח זאת. המעביד אינו זקוק לאישור משרד העבודה כדי לפטרך.

אם הנך מועסקת בחברת כוח אדם, אז גם הפסקה זמנית של העסקתך בזמן ההריון תחשב פיטורין הדורשים אישור משרד העבודה.

הליך בקשת אישור פיטורין

אם המעסיק שלך מעונין לפטר אותך במהלך הריונך, עליו לפנות לממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד העבודה והרווחה, ולקבל היתר פיטורין. נטל ההוכחה כי הפיטורין אינם קשורים להריון שלך מוטל על המעביד.

אמנם נטל ההוכחה נופל על המעביד, אך כדאי כי תביאי איתך מסמכים וראיות שיעידו כי אין סיבה אמיתית לרצון לפטרך מעבר לעובדת היותך בהריון. זיכרי, המעביד לעולם לא יטען כי פיטוריך הם בשל ההריון, ולכן היי מוכנה לסתור את טעונותיו.

אם מעבידך פנה למשרד העבודה על מנת לאשר את פיטוריך, תקבלי ממשרד העבודה את בקשת המעביד. אם לא קיבלת אותה, זכותך לבקש אותה ממשרד העבודה זמן מספיק לפני חקירתך כדי שתהיי מוכנה. לאחר מכן יזומן המעביד לחקירה ולאחר מכן תזומני את. לא תבוצע חקירה טלפונית בכל מקרה.

את החקירה תבצע מפקחת ממשרד העבודה והרווחה בצורה של שאלות ותשובות. חשוב כי תוודאי כי כל דבריך נרשמים על ידי המפקחת בפרוטוקול, וכי קיבלת את פרוטוקול חקירת המעביד כדי שתוכלי להגיב על דבריו.

כדאי לך להכין תגובה בכתב למשרד העבודה והרווחה המתייחסת אל כל טענות המעביד בבקשתו ובפרוטוקול חקירתו, את גירסתך לאירועים ואת הקשר בין הפיטורים לבין ההריון (במידה והיה קשר כזה). יש להגיש את התגובה בדחיפות לפני קבלת ההחלטה על ידי המפקח, ורצוי בעת חקירתך.

במידה וניתן היתר לפיטוריך על ידי משרד העבודה והרווחה, באפשרותך לדרוש שימוע מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, ו/או לפנות לבית הדין לעבודה.

פיטורין במהלך טיפולי פוריות

אם את נאלצת להעדר מן העבודה בשל טיפולי פוריות, אסור למעבידך לפטר אותך בגללם, וגם אסור לו לפטר אותך במהלך 150 ימים לאחר חזרתך לעבודה, אלא לאחר קבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה. איסור זה תקף למשך שנתיים מזמן תחילת הטיפולים.

הרעת תנאים בעת הריון

במידה ועבדת במקום עבודה מעל שישה חודשים, אז פגיעה בהיקף המשרה שלך, באופן העלול להקטין את הכנסתך, אינו חוקי בזמן היותך בהריון, ודורשת גם היא אישור של משרד העבודה.

חוזה עבודה שהסתיים

אם חוזה העבודה של אישה תם בזמן הריונה, מחייב החוק את חידושו.

 

שירותים מקצועיים

קהילת הריון ולידה

פוריות

לקראת הריון

הריון

לידה

אחרי הלידה

השנה הראשונה

העלאת מאמר

  • העלאת מאמר

העלאת סיפור אישי

כללי

 

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של הרופא המטפל. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

 

                   
       תנאי השימוש בשירות      

    מובהר במפורש, כי השירותים והתכנים אשר מסופקים במסגרת שירות זה, מיועדים על מנת לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה, אשר מכל מקרה חוות דעתו היא הקובעת. התכנים והמידע המסופקים במסגרת השירות הנם כלליים בלבד, ועלולים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. בנוסף, התכנים המוצעים במסגרת השירות עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, ואין להסתמך עליהם.

ייתכן שהמלצת מומחה תהיה שונה מהמתואר באופן כללי באתר, ובכלל זה יתכן ותתבקשו לבצע בדיקות נוספות, לחזור על בדיקות מסוימות או לבצע בדיקות בזמנים אחרים מאלו אשר מתוארים במסגרת השירות. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באמצעות השירות ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים. בכל מקרה, המלצת איש המקצוע שלך היא הקובעת, ואין לראות בשירות הניתן במסגרת זו, בשום אופן או צורה, כתחליף להתייעצות עם המומחה מתאים, ובכלל זה כתחליף למעקב הריון אצל רופא מומחה.

מובהר כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), ובין היתר באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולארי, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת הסלולארית, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך.

כל שימוש בשירות, נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והתכנים במסגרת השירות עומדים לרשות המשתמש כמות שהם (As Is) בלא כל התחייבות של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) רשאים לנתק מהשירות משתמשים שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן/הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת, וכן לנתק מהשירות ו/או להפסיק את השירות ביוזמתם ובכפוף לכל דין.

המשתמש מתחייב לדווח לחברה, בכל מקרה של הפסקת שירות, במקרה בו ציוד הקצה יחדל לתמוך בקבלת הודעות SMS, וכן במקרה של אבדן, גניבה או העברת בעלות בציוד קצה.

מובהר במפורש, כי כל עוד המשתמש לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) ימשיכו לספק את השירות לציוד הקצה, ובכלל זאת, גם אם לא יהיה באפשרות המשתמש לקבלו ו/או יחזיק בו צד שלישי.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב - SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית , מידע בדבר שירותיה , וכן מידע שיווקי ופרסומי- הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים , והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלוח.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב- SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פנייה טלפונית, מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלחו

טרם הירשמותך לשירות, קרא שנית את תנאי השימוש באתר, אשר חלים גם על שירות זה. במסגרת זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשומת לבך מופנית למדיניות הפרטיות של האתר, ובכלל זה לכך שפרטיך ישמרו במאגר המידע של החברה. הירשמותך לשירות זה, ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולים בהודעה זו ובתנאי השימוש של האתר.

                 סגירה