הריון

מהלך הלידה

מוניטור (ניטור לב עובר)

יש רק הזדמנות אחת לשמר דם טבורי. קופות החולים מחזירות עד 75% מעלות השירות

לברור הזכאות מול קופות החולים אנא מלאו את פרטיכם:

שם:
דוא"ל:
טלפון:
תאריך לידה צפוי:

באמצעות שירות תא לחיים - דם טבורי בהדסה
>> בואו ללמוד מהטעויות של גלית גוטמןמוניטור עוברי

בעת קבלתך למיון יולדות ואח"כ באופן רציף לאורך כל הלידה, תהיי מחוברת למכשיר מוניטור עוברי אשר בודק את תדירות, משך וסדירות הצירים וכן את הדופק של העובר, בכדי לוודא ששלומו ובריאותו טובים. הניטור העוברי יכול להיות חיצוני (ברוב המקרים) או פנימי (שאותו ניתן לבצע רק לאחר פקיעת הקרומים). הרופא הוא זה שיחליט באיזה מכשיר ייעשה שימוש ואמנם ניטור פנימי הינו מדויק יותר, אך נשמר רק למקרים מיוחדים כך שבד"כ אינו הכרחי. נקודה חשובה נוספת שכדאי לציין היא שאמנם מקובל ברוב המקרים לבצע ניטור רציף לכל אורך הלידה, אך הדבר בהחלט אינו מחויב המציאות, בעיקר משום שמדובר באמצעי לא נוח המגביל את יכולת התנועה שלך. לכן, במידה ותרצי, וכל עוד המוניטור תקין לחלוטין ומלמד על בריאות טובה של העובר, ניתן להתנתק מהמוניטור לפרקי זמן שונים מעת לעת - הדבר תלוי כמובן במדיניות בית החולים ובאישורו של הצוות הרפואי.

ניטור עוברי חיצוני נעשה על ידי 2 מתמרים היושבים על פני הבטן שלך בעזרת רצועות גומי. מתמר אחד בודק את הצירים ומתמר שני רושם את הדופק העוברי (שאותו ניתן לשמוע היטב דרך מכשיר המוניטור עצמו). חשוב להסביר כי רישום הצירים בשיטה זו אינו מהווה מדד כמותי. כלומר, אפשר להתרשם בעזרתו מתדירות הצירים, ממשך של כל ציר ומסדירות הצירים. אולם, רישום הצירים החיצוני אינו מהווה מדד כמותי לעוצמת הצירים כך שגובה הציר הנרשם על גבי נייר המוניטור או המספר שהמכשיר מודד אינם מהווים אינדיקציה אמיתית לעוצמת הציר, וזה לא אומר האם מדובר בציר "חזק" או "חלש".

בעת לידה פעילה, הניטור החיצוני יכול להיעשות גם באופן פנימי, דרך הנרתיק, רק לאחר שהייתה כבר פקיעת קרומים של מי השפיר. הניטור הפנימי הוא כזה שמאפשר למדוד את הצירים ואת הדופק העוברי באופן ישיר. ניטור פנימי נדרש מסיבות שונות: כאשר יש חשד למצוקה עוברית, כאשר הרישום החיצוני אינו מספק או כאשר קצב התקדמות הלידה אינו מספק. הניטור הפנימי לרישום הדופק העוברי נעשה על ידי אלקטרודה הנצמדת לראשו של העובר (מעין חוט מתכת דק היושב על הקרקפת של העובר). הניטור הפנימי לרישום הצירים נשעה על ידי צינורית פלסטיק המוכנסת אל תוך חלל הרחם, ויתרונו הגדול בכך שהוא מאפשר מדידה כמותית ומדויקת של עוצמת כל ציר.

Monitor
 

שירותים מקצועיים

קהילת הריון ולידה

פוריות

לקראת הריון

הריון

לידה

אחרי הלידה

השנה הראשונה

העלאת מאמר

  • העלאת מאמר

העלאת סיפור אישי

כללי

 

המידע המופיע בדף זה הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך. על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה. אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של הרופא המטפל. אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באתר.

 

                   
       תנאי השימוש בשירות      

    מובהר במפורש, כי השירותים והתכנים אשר מסופקים במסגרת שירות זה, מיועדים על מנת לספק אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה, אשר מכל מקרה חוות דעתו היא הקובעת. התכנים והמידע המסופקים במסגרת השירות הנם כלליים בלבד, ועלולים לבטא אסכולה רפואית מסוימת או דעה אישית, והם אף תלויים בנסיבותיו ובעובדותיו של כל מקרה. בנוסף, התכנים המוצעים במסגרת השירות עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו, ואין להסתמך עליהם.

ייתכן שהמלצת מומחה תהיה שונה מהמתואר באופן כללי באתר, ובכלל זה יתכן ותתבקשו לבצע בדיקות נוספות, לחזור על בדיקות מסוימות או לבצע בדיקות בזמנים אחרים מאלו אשר מתוארים במסגרת השירות. אין להסתמך על עצה ו/או מידע המתקבלים באמצעות השירות ובכל עניין רפואי יש לפנות למומחה או איש המקצוע המתאים. בכל מקרה, המלצת איש המקצוע שלך היא הקובעת, ואין לראות בשירות הניתן במסגרת זו, בשום אופן או צורה, כתחליף להתייעצות עם המומחה מתאים, ובכלל זה כתחליף למעקב הריון אצל רופא מומחה.

מובהר כי איכות השירות תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), ובין היתר באיכות וטיב התקשורת והכיסוי הסלולארי, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת הסלולארית, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך.

כל שימוש בשירות, נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתמש, והתכנים במסגרת השירות עומדים לרשות המשתמש כמות שהם (As Is) בלא כל התחייבות של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) רשאים לנתק מהשירות משתמשים שביקשו להיחסם מקבלת שירותי תוכן/הודעות SMS או להתנתק מהשירות מכל סיבה אחרת, וכן לנתק מהשירות ו/או להפסיק את השירות ביוזמתם ובכפוף לכל דין.

המשתמש מתחייב לדווח לחברה, בכל מקרה של הפסקת שירות, במקרה בו ציוד הקצה יחדל לתמוך בקבלת הודעות SMS, וכן במקרה של אבדן, גניבה או העברת בעלות בציוד קצה.

מובהר במפורש, כי כל עוד המשתמש לא ביקש להפסיק את קבלת השירות, החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות) ימשיכו לספק את השירות לציוד הקצה, ובכלל זאת, גם אם לא יהיה באפשרות המשתמש לקבלו ו/או יחזיק בו צד שלישי.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב - SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פניה טלפונית , מידע בדבר שירותיה , וכן מידע שיווקי ופרסומי- הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים , והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלוח.

החברה רשאית לשלוח אל המשתמש מדי פעם בדואר אלקטרוני או ב- SMS או בכל אמצעי אחר לרבות באמצעות פנייה טלפונית, מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי – הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, והמשתמש מסכים לכך. בכל עת יוכל המשתמש לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו, באמצעים אשר יפורטו באתר ו/או בהודעות שישלחו

טרם הירשמותך לשירות, קרא שנית את תנאי השימוש באתר, אשר חלים גם על שירות זה. במסגרת זאת, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, תשומת לבך מופנית למדיניות הפרטיות של האתר, ובכלל זה לכך שפרטיך ישמרו במאגר המידע של החברה. הירשמותך לשירות זה, ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים ההתניות וההודעות הכלולים בהודעה זו ובתנאי השימוש של האתר.

                 סגירה