כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

הודעה למעביד על הריון

את בהריון. אין ספק ואין זה סוד -הכניסה להריון הנו מטבע הדברים עניין רגיש ועדין מאין כמוהו ולרב יחלפו מספר שבועות בטרם תרצי לחלוק את המידע עם אחרים ובפרט עד שתרצי להתמודד עם הדווח על כך למעסיקך. אז את בטח מחבטת בשאלה מתי ובאיזה אופן לעשות זאת. מתי עלייך להודיע למעביד על ההריון ומה הם זכויותייך כאשה בהריון. המשיכי וקראי...
זמן קריאה:
4 דקות
שיתוף כתבה ב:

תוכן הכתבה:

"אין דרכן של נשים להודיע למעבידיהן ששיחקה להן שעתן ונתברכה בטנן ונכנסו להיריון. דרכן של נשים היא לשמור דבר הריונן בסוד כמוס, משל כאילו אוצר גדול זה אין בו חלק ונחלה אלא לשני מוצאיו בלבד…. ידיעה שכזאת אינה קיימת בידי המעביד אלא במקרים נדירים ביותר, ויש להניח שהמחוקק יודע נפש האישה ואינו מצפה ממנה גילוי סודותיה בניגוד לטבעה".השופט העליון חיים כהן במסגרת הליך ע"א 201/62 חנה כהן נ' ידידיה זרזבסקי

מתי חלה חובת הדיווח

כפי שציטטנו בתחילה, גם המחוקק הכיר בעובדה זו. אך יחד עם זאת המחוקק גם הכיר בעובדה הבלתי נמנעת כי מחובתך להודיע על היותך בהריון למעסיק משלב כלשהו. במסגרת סעיף 10א לחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, ניקבעה ההוראה הבאה:

"עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעסיקה, ומשעשתה כן, או משנודע על כך למעסיק בדרך אחרת, לא יעסיקנה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951; הוא הדין לגבי עבודת לילה, אם העובדת הודיעה למעסיקה בכתב, כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה".

משמעות הדבר, על פי סעיף זה, שעלייך חלה החובה להודיע למקום עבודתך על דבר ההריון בהיותך בחודש החמישי להריונך. המטרה היא גם לאפשר למעסיק להיערך מבעוד מועד לקראת היעדרותך הצפויה ולאפשר לו להיערך בהתאם.

שעות נוספות ועבודת לילה

במטרה לאפשר לך את המנוחה לה את ניזקקת בזמן ההריון, נאסר להעסיקך שעות נוספות.

בנוסף, אפשרותך להודיע בכתב על כך שאינך מסכימה לעבוד עבודת לילה. 

חובת הדיווח של עובדות שעיסוקן בעבודות מסוכנות

אם במקום עבודתך את חשופה לחומרים מסוכנים או שהינך עובדת במקום בו הטמפרטורה עלולה להעלות את חום גופך אל מעל 38.5 מעלות, עליך להודיע על כך למעסיק תוך 10 ימים מהמועד שבו נודע לך על ההריון. עלייך לצרף להודעתך אישור רפואי על הריונה.

אם את עובדת המועסקת בעבודה בה את עלולה להיחשף למנת קרינה העולה על 0.5 גרם לשנה, עלייך להודיע על הריונךסמוך ככל האפשר למועד בו נודעה לך עובדת היותך בהריון.

הודעה לצבא על הריון

אם את בהריון, אז את זכאית לפטור משירות ביטחון. על מנת לקבל את הפטור, עליך לפנות אל אחד מן הגורמים הבאים:

  • אם טרם התגייסת, עליך להודיע על ההריון ללישכת הגיוס באיזור מגוריך.
  • אם את בשירות סדיר, עליך להודיע על ההריון לקצין שלישות ראשי בצה"ל.
  • אם את קצינה, עליך להודיע על ההריון לראש מנהל הסגל בצה"ל.

ההודעה בדבר ההריון צריכה להימסר בכתב. המסירה תהיה מסירה אישית או באמצעות דואר רשום. אל ההודעה יצורף אישור מאת גניקולוג מוסמך, כי בוצעה לך בדיקת אולטרה-סאונד ראשונית, וכי נצפה דופק עוברי.

אופן מסירת ההודעה על ההריון למעסיק

את ההודעה למעסיק בדבר היותך בהריון את יכולה למסור בעל פה ואין חובה למסירת הודעה בכתב, אלא אם כן את עובדת עבודות לילה וברצונך גם להודיע שאת אינך מעוניינת לעבוד בעבודת לילה במהלך ההריון.

מטעמי נוחות ולצרכי הוכחה ובמידה והדבר ידרש בדיעבד, מומלץ להודיע על כך בכתב למעסיק.

זכויותיך לאחר הודעה על הריון

מרגע שהודעת כי את בהריון הינך זכאית לשינוי והתאמת תנאי העבודה בהתאם למצבך החדש:

  • לא ניתן לחייב אותך לעבוד שעות נוספות החל מן החודש החמישי להריונך. אם ברצונך לעבוד שעות נוספות בכל זאת, עליך להביא אישור רופא המתיר לך לעשות כן.
  • לא ניתן לחייב אותך לעבוד ביום שבת או חג החל מן החודש החמישי להריונך.
  • לא ניתן לחייב אותך לעבוד בעבודת לילה החל מן החודש החמישי להריונך, אך רק אם ביקשת להימנע מעבודה כזו בכתב.
  • אין להעסיק אותך בעבודה עם חומרים מסוכנים או בעבודה מתמשכת בקרבה למקור חום. על מעבידך למצוא לך עבודה חלופית. במידה ולא ניתן למצוא לך עבודה כזו, תוכלי לקבל גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי.
חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן