כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

חישוב דמי לידה

ילדת, מזל טוב!
אם עבדת, במשך 12 חודשים ברציפות באותו מקום עבודה את זכאית ל - 26 שבועות של חופשת לידה ועל - 15 מתוכם מגיעים לך דמי לידה.
מי זכאי לדמי לידה וכיצד היא נקבעת? כיצד הם משולמים וכיצד נעשה החישוב? ומה עם דמי לידה לבן זוגך?
היכנסי למדריך דמי לידה, קבלי את התשובות לשאלותייך וחשבי מהם דמי הלידה המגיעים לך.
זמן קריאה:
7 דקות
שיתוף כתבה ב:

תוכן הכתבה:

דמי הלידה משולמים לכל אשה שטרום תקופת ההריון והלידה עבדה וכעת יצאה לתקופת לידה והורות. דמי הלידה נועדו לפצות את היולדת על אובדן  הכנסתה בתקופה שאינה עובדת לרגל ההיריון והלידה.

דמי הלידה משולמים בתשלום אחד, המועבר באמצע חופשת הלידה לחשבון הבנק של הזכאית. מדמי הלידה מנוכים דמי ביטוח בריאות, מס הכנסה על פי השיעור הקבוע בחוק וביטוח לאומי.

מי זכאי לדמי לידה או כיצד היא נקבעת?

אם עבדת במשך 12 חודשים ברציפות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, את זכאית ל־26 שבועות של חופשת לידה – 15 מתוכם בתשלום דמי לידה. 

אם עבדת פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, הינך זכאית לחופשת לידה של 15 שבועות בלבד – 8 מתוכם בתשלום דמי לידה.

אם תהיי מעוניינת בכך, תוכלי לקחת חופשה ללא תשלום (חל"ת) בתום חופשת הלידה. אורך החל"ת המקסימלי הוא רבע מתקופת העבודה שעבדת אצל אותו מעסיק, ולא יותר משנה ממועד הלידה.

זכאותך לדמי לידה תלויה במספר החודשים שצברת ושבהם עבדת ושילמת דמי ביטוח לאומי, גם אם הם לא רצופים.
בהתאם לתקופת שצברת נקבעת תקופת הזכאות לדמי לידה: שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה המשכורת של העובד/ת.

דמי לידה למשך 14 שבועות – במידה ושילמו עבורך דמי ביטוח לאומי עבור 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתך לחופשת לידה, או ששולמו 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליציאתך לחופשת לידה – תהיי זכאית לדמי לידה מרביים עבור 15 שבועות (105 ימי זכאות).

דמי לידה למשך 7 שבועות
– במידה ושולמו דמי ביטוח לאומי בעד 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליציאתך לחופשת לידה – תהיי זכאית לדמי לידה חלקיים עבור 8 שבועות (56 ימי זכאות).

עובדת עצמאית

אם הינך עובדת עצמאית – שימי לב, באפשרותך לבקש לממש את זכאותך לדמי לידה רק אם בזמן הלידה היית רשומה במוסד לביטוח לאומי כעובדת עצמאית ושילמת את דמי הביטוח במועד. אם יש לך חוב לביטוח הלאומי, חשוב שתסדירי אותו לפני הלידה, או לפני יום זכאותך הראשון (למי שהפסיקה לעבוד לפני הלידה), כדי שלא תישלל זכאותך לדמי לידה.

מהם חודשי העבודה שנכללים בתקופת הזכאות (עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא):

 • חודשים שבהם היית שכירה או עבדת עצמאית והועסקת בישראל.
 • חודשים שבהם עבדת כשכירה מחוץ לישראל ובתנאי שאת ומעסיקך תושבי ישראל וחוזה העבודה עימך נחתם בישראל, או חודשים שבהם היית עובדת מקומית ישראלית.
 • אם הינך עובדת זרה בעלת אשרת עבודה תקפה חודשים שבהם עבדת בישראל, ויש לך אשרת שהייה בתוקף לעובדת זרה.
 • אם לא עבדת מספיק חודשים בשביל להיות זכאית לדמי לידה, ישנם חודשים נוספים שאינם חודשי עבודה שיכולים להיכלל בתקופת הזכאות. על מנת לברר זאת עלייך לפנות לביטוח הלאומי.

סכום הקצבה היומי שתהיי זכאית לו הוא הגבוה מבין השניים:

 • שכרך ב- 3 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-90
 • שכרך ב-6 החודשים המלאים שקדמו להפסקת העבודה, לחלק ב-180

אם בחלק מהחודשים שלפיהם מחושבים דמי הלידה היית בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי פני לביטוח לאומי לברור גובה הגמלה.

אם את עובדת עצמאית שימי לב, בתחילה שכרך ייקבע לפי המקדמות שאת משלמת לביטוח לאומי. בשלב השני, עם קבלת השומה ממס הכנסה, שכרך ייקבע לפי השומה הנוכחית או השומה של השנה הקודמת – הגבוהה מביניהן.

טופס דמי לידה – חישוב דמי לידה

חישוב דמי לידה

דמי לידה משולמים לאישה עובדת שיצאה לחופשה עקב לידה. תהליך הגשת הבקשה מתבצע לאחר הלידה כאשר על היולדת להגיש את המסמכים הבאים:

למחשבון דמי לידה לחצו כאן

טופס תביעה לתשלום דמי לידה
 • עלייך למלא טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת ולהגישו (ביד או בדואר) לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגורייך.
 • צרפי אישור לידה מבית החולים.
 • צרפי פירוט שכר מ-10 החודשים שקדמו להפסקת העבודה.
 • עלייך לצרף את אישור המעסיק בגוף הטופס.

דמי הלידה מועברים בתשלום אחד באמצע חופשת הלידה לחשבון הבנק שלך.

בן זוגך ,או בני זוג מאותו מין, יכולים לחלוק את תקופת חופשת הלידה. ראי מידע בהמשך מטה.

טופס תביעה לתשלום דמי לידה ליולדת

ניכויים מסכום הקצבה

מדמי הלידה ינוכו התשלומים הבאים:
 • מס הכנסה – אם יש לך הנחה או פטור ממס הכנסה, עלייך להגישו לביטוח לאומי יחד עם התביעה לדמי לידה או למס הכנסה לקבלת החזר מס.
 • דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות – ינוכו בהתאם להכנסתך.

השלמת שכר לצורך חישוב הקצבה

אם הייתה ירידה בשכרך ב-6 החודשים שקדמו להפסקת העבודה בגלל מחלה, תאונה, שביתה, השבתה, אבל במשפחה או כל סיבה אחרת שאינה תלויה בך, ויש לך אישורים מתאימים, פני לביטוח הלאומי בבקשה לחשב את סכום הקצבה, בהתאם לעיסוקך.

קבלת הפרשים לקצבה

אם המעסיק שילם לך תשלומים נוספים, כמו דמי הבראה, ביגוד, בונוסים וכדומה, והם עולים על רבע משכר המינימום, פני לביטוח הלאומי לתשלום הפרשים לקצבת דמי לידה.

דמי וחופשת לידה לאב

מאז יולי 2016 כשנכנס לתוקפו החוק שמאפשר לאבות לקחת חופשת לידה של שישה ימים – אין צורך בקבלת אישור מהמעסיק. על פי החוק עובד שבת זוגו (או בני זוג מאותו מין) ילדה רשאי להיעדר מהעבודה עד 6 ימים (כולל סוף שבוע) לאחר הלידה (כולל יום הלידה): ההיעדרות ביום הלידה, מתחילת הופעת צירי לידה ועד 24 שעות מתום הלידה, תיחשב כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון. שלושת ימי ההיעדרות הבאים ינוכו מהחופשה השנתית המגיעים לו. שני ימי ההיעדרות האחרונים יחושבו כימי המחלה השני והשלישי. 

אב שהפסיק את עבודתו ויצא לחופשת לידה זכאי לדמי לידה. דמי הלידה מפצים על אובדן שכר בזמן חופשת הלידה בגלל הטיפול בילד.

האם יש אפשרות "להתחלק" בחופשת הלידה?

בן זוגך יכול לצאת לחופשת לידה ביחד איתך או להחליף אותך בחלק מהתקופה. באפשרותו של בן זוגך להחליף אותך בחופשת הלידה, רק לאחר שחלפו 6 שבועות מיום הלידה, ועל התקופת להיות למשך 7 ימים רצופים לפחות. חישוב הימים בהם בן זוגך שוהה בחופשת לידה הם על חשבון ימי הזכאות שלך.

חופשת לידה משותפת?

כבני זוג תוכלו  לצאת לחופשת לידה משותפת למשך שבוע (לא יותר ולא פחות) בתנאי:

• שתוותרי בכתב על השבוע האחרון של דמי הלידה.

• ובתנאי שעבור בן הזוג שולמו דמי ביטוח לאומי עבור 10 מתוך 14 חודשים או 15 מתוך 22 החודשים שקדמו ליום שבו יצא לחופשת הלידה. 

חשוב לדעת, אם אינך מסוגלת לטפל בילד בגלל בריאותך (לפי הוראת הרופא) – בן זוגך יכול להחליף אותך בכל שלב של חופשת הלידה, אך בכל מקרה התקופה צריכה להיות 7 ימים רצופים לפחות.

האם הזכאות לחופשת הלידה נשמרת גם במקרה של לידה שקטה?

יולדת שילדה לאחר השבוע ה-22 להיריון ולד מת או שהילד נפטר לאחר הלידה, תהיה זכאית למענק אשפוז, למענק לידה ולדמי לידה על־פי כל הכללים הקבועים בחוק.

חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן