כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

פיטורין בזמן הריון

אם ברצונו של מעבידך לפטר אותך במהלך הריון, במהלך חופשת לידה או במהלך 45 הימים שלאחר שובך מחופשת לידה, הוא יאלץ לפנות אל משרד העבודה והרווחה על מנת לקבל אישור מיוחד לפיטורין ללא תלות בסיבת הפיטורין.
זמן קריאה:
4 דקות
שיתוף כתבה ב:

תוכן הכתבה:

מה נקבע בחוק?

החוק קובע כי לא יינתן אישור לפיטורין אם הם קשורים להריון שלך. ללא קבלת היתר, הפיטורין אינם תקפים, ואת זכאית להמשיך לעבוד ולקבל שכר.

הגנה זו ניתנת לך רק אם עבדת במקום העבודה שלך שישה חודשים מלאים בטרם התקבלה ההחלטה לפטרך.

יש לשים לב כי המעביד נדרש לקבל ממשרד העבודה אישור לפטרך גם במקרים הבאים:

  • אם היית בתקופה זו עובדת זמנית
  • אם היית עובדת החתומה על חוזה עבודה לתקופה קצובה, ותוקף החוזה פג בעת היותך בהריון
  • אם מקום העבודה שלך נסגר וכל העובדים פוטרו
  • אם המעביד לא ידע על הריונך, אך הודעת לו על ההריון לאחר ההודעה על הפיטורין

במידה ועבדת פחות משישה חודשים במקום העבודה, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע כי עדיין אסור לפטר אותך מן העבודה בשל ההריון (החוק חל רק על מעסיקים שלהם שישה עובדים ומעלה). הגנה זו פחותה מההגנה במידה ועבדת מעל שישה חודשים, מאחר ואם את חושבת שפוטרת בשל היותך בהריון, את היא זו שצריכה להוכיח זאת. המעביד אינו זקוק לאישור משרד העבודה כדי לפטרך.

אם הנך מועסקת בחברת כוח אדם, אז גם הפסקה זמנית של העסקתך בזמן ההריון תחשב פיטורין הדורשים אישור משרד העבודה.

הליך בקשת אישור פיטורין

אם המעסיק שלך מעונין לפטר אותך במהלך הריונך, עליו לפנות לממונה על חוק עבודת נשים מטעם משרד העבודה והרווחה, ולקבל היתר פיטורין. נטל ההוכחה כי הפיטורין אינם קשורים להריון שלך מוטל על המעביד.

אמנם נטל ההוכחה נופל על המעביד, אך כדאי כי תביאי איתך מסמכים וראיות שיעידו כי אין סיבה אמיתית לרצון לפטרך מעבר לעובדת היותך בהריון. זיכרי, המעביד לעולם לא יטען כי פיטוריך הם בשל ההריון, ולכן היי מוכנה לסתור את טעונותיו.

אם מעבידך פנה למשרד העבודה על מנת לאשר את פיטוריך, תקבלי ממשרד העבודה את בקשת המעביד. אם לא קיבלת אותה, זכותך לבקש אותה ממשרד העבודה זמן מספיק לפני חקירתך כדי שתהיי מוכנה. לאחר מכן יזומן המעביד לחקירה ולאחר מכן תזומני את. לא תבוצע חקירה טלפונית בכל מקרה.

את החקירה תבצע מפקחת ממשרד העבודה והרווחה בצורה של שאלות ותשובות. חשוב כי תוודאי כי כל דבריך נרשמים על ידי המפקחת בפרוטוקול, וכי קיבלת את פרוטוקול חקירת המעביד כדי שתוכלי להגיב על דבריו.

כדאי לך להכין תגובה בכתב למשרד העבודה והרווחה המתייחסת אל כל טענות המעביד בבקשתו ובפרוטוקול חקירתו, את גירסתך לאירועים ואת הקשר בין הפיטורים לבין ההריון (במידה והיה קשר כזה). יש להגיש את התגובה בדחיפות לפני קבלת ההחלטה על ידי המפקח, ורצוי בעת חקירתך.

במידה וניתן היתר לפיטוריך על ידי משרד העבודה והרווחה, באפשרותך לדרוש שימוע מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה והרווחה, ו/או לפנות לבית הדין לעבודה.

פיטורין במהלך טיפולי פוריות

אם את נאלצת להעדר מן העבודה בשל טיפולי פוריות, אסור למעבידך לפטר אותך בגללם, וגם אסור לו לפטר אותך במהלך 150 ימים לאחר חזרתך לעבודה, אלא לאחר קבלת היתר מיוחד ממשרד העבודה. איסור זה תקף למשך שנתיים מזמן תחילת הטיפולים.

הרעת תנאים בעת הריון

במידה ועבדת במקום עבודה מעל שישה חודשים, אז פגיעה בהיקף המשרה שלך, באופן העלול להקטין את הכנסתך, אינו חוקי בזמן היותך בהריון, ודורשת גם היא אישור של משרד העבודה.

חוזה עבודה שהסתיים

אם חוזה העבודה של אישה תם בזמן הריונה, מחייב החוק את חידושו.

חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן