זכויות אישה בזמן הריון

שמירת הריון

שמירת הריון

אישה עובדת המרותקת לביתה בעקבות סיכון רפואי לה או לתינוקה מוגדרת כנמצאת במצב שמירת הריון. במצב זה מובטחת לה גמלת הריון המפצה אותה על אובדן השתכרות בזמן העדרות מן העבודה. הגמלה מקבילה למשכורת מלאה אותה קיבלה האישה במקום עבודתה, אך רק עד גובה השכר הממוצע במשק.

על מנת לקבל גמלת הריון, צריכים להתקיים התנאים הבאים:

  • האישה תושבת ישראל
  • האישה עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון.
  • רופא מומחה למחלות נשים ולידה אישר בטופס מיוחד של הביטוח לאומי, שהאישה הייתה בשמירת הריון במהלך 30 יום רצופים לפחות.
  • האישה אינה מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר.

לשם קבלת גמלת הריון עליך לצבור לפחות 30 ימי מחלה, ואז עליך להגיש טופס תביעה אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך תוך שנה מתום שמירת ההריון. אל הטופס יש לצרף אישור של הרופא המטפל שלך המאשר את היעדרותך.

תשלום הגימלה יבוצע ישירות אל חשבון הבנק אותו מסרת בעת הדיווח לביטוח לאומי.

אם אושרה לך גמלת הריון ל-30 ימים רצופים לפחות, ושמירת ההריון הסתיימה, אז במידה ותזדקקי לתקופת שמירת הריון נוספת, את תהיי עדיין זכאית לה אם היית בשמירת הריון 14 ימים רצופים לפחות.

הפרשות סוציאליות

במהלך שמירת הריון על המעביד שלך להמשיך להפקיד כספים עבור זכויותיך הסוציאליות (תשלומים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות). הפקדות אלו יבוצעו אם יתקיימו התנאים הבאים:

  • עבדת במקום העבודה מעל שישה חודשים
  • התנאים מוגדרים במסגרת הסכם העבודה שלך
  • את ממשיכה להעביר את חלקך בהפקדות אלו

חישוב מועד לידה משוער

מחשבון פוריות / ביוץ

(אם אינך יודעת הכניסי 28)

שמות לתינוקות

  בנים   בנות   יוניסקס
לפי התאמה נומרולוגית:
מותר ואסור לאכול בהריון והנקה

כתבות אחרונות