כל שבוע קורה לך משהו חדש בבטן.

גמלת הריון בשמירת הריון

אם הינך עובדת המרותקת לביתך בעקבות סיכון רפואי לך או לתינוקך ואת מוגדרת כנמצאת במצב שמירת הריון - במצב זה מובטחת לך גמלה שנקראת גמלת הריון.
הגמלה תפצה אותך על אובדן השתכרות בזמן העדרותך מן העבודה. הגמלה מקבילה למשכורת מלאה אותה קיבלת במקום עבודך, אך רק עד גובה השכר הממוצע במשק.
זמן קריאה:
6 דקות
שיתוף כתבה ב:

תוכן הכתבה:

למי ניתנת קצבה לשמירת הריון

הקצבה לשמירת היריון נועדה לפצותך על אובדן שכרך בזמן היותך בשמירת היריון.

"שמירת היריון" מוגדרת (בחוק הביטוח הלאומי) כהיעדרות מעבודה בתקופת ההיריון שמתחייבת בשל אחד מאלה:

מצב רפואי שנובע מההיריון ומסכן את האישה או את עוברה, בהתאם לאישור רפואי בכתב. מצב שבו העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ובתנאי שלא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על ידי המעסיק.

מהם התנאים לקבלת הקצבה

לא כל קושי בהריון מצדיק מתן שמירת הריון וצריכים להתקיים גורמי סיכון ברורים לאם ולעובר על מנת שתומלץ שמירה והנושא מעורר פעמים רבות תסכול בשל אי הבנה של הקריטריונים והסיבות המובילים להחלטה על זכאות לשמירת הריון. השיקולים המובילים להחלטה בדבר הצורך בשמירת הריון מורכבים ולכן עליך לפנות לייעוץ רפואי באם עולה סוגיית שמירת הריון.

דוגמא למצבים שבהם ממליצים רופאים על שמירת הריון?

בעיות מיילדותיות

• שליית פתח

• סכנה ללידה מוקדמת

• אירועים חוזרים של צירים מוקדמים.

• רעלת הריון ו/או לחץ דם גבוה שאינו מאוזן ומצריך טיפול תרופתי וביקורות תכופות.

• קיצור צוואר הרחם או אי-ספיקת צוואר הרחם המחייבת תפר צווארי.

מצבים בריאותיים של האם שאינם קשורים בהכרח בהריון

• בעיות לבביות שמוחמרות במהלך ההריון כגון הפרעות קצב או היצרות מסתמי הלב

• פריצת דיסק/ים בעמוד שדרה המוחמרת בהריון

תנאי עבודה
כאשר תנאי העבודה מהווים סיכון עבורך בתקופת ההריון כדוגמת עבודות פיזיות קשות או גם עבודות שכרוכות בקרינה לא מומלצות, בעיקר בשליש הראשון של ההריון. במקרה זה יש להתמגן ולהימנע מחשיפה לקרינה.

חשוב לדעת, הריון "יקר", דוגמת הריון לאחר טיפולי פוריות, איננו מהווה סיבה לשמירת הריון. הריון שלא מלווה בבעיות מיילדותיות או אמהיות נוספות אינו מהווה הצדקה לשמירת הריון. כך גם לגבי הפלות חוזרות שלא נגרמו מגורם המגביל את פעילות האם או אירוע בודד של צירים מוקדמים.

ומבחינת ביטוח לאומי – על מנת שתוכלי לקבל גמלת שמירת הריון, צריכים להתקיים התנאים הבאים:
  • האישה תושבת ישראל
  • האישה עובדת שכירה או עצמאית, ששולמו בעדה דמי ביטוח בעד 6 חודשים לפחות מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שהפסיקה את עבודתה עקב שמירת הריון.
  • רופא מומחה למחלות נשים ולידה אישר בטופס מיוחד של הביטוח לאומי, שהאישה הייתה בשמירת הריון במהלך 30 יום רצופים לפחות.
  • האישה אינה מקבלת תשלום בגין שמירת הריון מגוף אחר.

האם יש מגבלה על מספר הימים לקבלת הקצבה?

לשם קבלת גמלת הריון עליך לצבור לפחות 30 ימי מחלה, ואז עליך להגיש טופס תביעה אל סניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריך. את הטופס ניתן להגיש תוך שנה מתום שמירת ההריון. אל הטופס עלייך לצרף אישור של הרופא המטפל שלך המאשר את היעדרותך מהעבודה.

אם אושרה לך גמלת הריון ל-30 ימים רצופים לפחות, ושמירת ההריון הסתיימה, אז במידה ותזדקקי לתקופת שמירת הריון נוספת, את תהיי עדיין זכאית לה אם היית בשמירת הריון 14 ימים רצופים לפחות.

שמירת הריון למשך פחות מ-30 יום

אם ניתנה לך שמירת הריון ל-30 יום לפחות והיא אושרה לך על ידי המוסד לביטוח לאומי, אולם הלידה או הפסקת ההריון התרחשו לפני שחלפו 30 ימים, תהיי זכאית לגמלה.

תשלום הגימלה יבוצע ישירות אל חשבון הבנק אותו מסרת בעת הדיווח לביטוח לאומי.

האם נדרש אישור מרופא?

לתשומת לבך, אל הטופס עלייך לצרף אישור של הרופא המטפל שלך המאשר את היעדרותך מהעבודה. רופא גניקולוג מומחה מטעם הביטוח הלאומי יבדוק את הבקשה ושהיא בהתאם לחוק. הרופא יכול לבקש הבהרות ופרטים בכל הנוגע לאישור הרפואי. הרופא יכול לא לאשר את תביעתך.

שהות בישראל – תנאי לקבלת הגמלה

יציאה לחו"ל בתקופת שמירת ההריון שוללת את הזכאות לקצבה.

דיווח לביטוח לאומי על שמירת הריון או סיום שמירת הריון

במידה ואושרה לך גמלת שמירת ההריון, תצטרכי לדווח בכל חודש לביטוח לאומי על המשך או על סיום תקופת שמירת ההיריון.

אם שמירת ההריון נמשכת עד הלידה, אין צורך שתודיעי על סיום שמירת ההיריון או שתגישי תביעה לדמי לידה. בית החולים יעביר לביטוח הלאומי את הפרטים על הלידה ותשלום דמי הלידה יתבצע באופן אוטומטי.

הארכת גמלת שמירת הריון

אם במהלך ההריון אושרה לך תקופה של שמירת הריון שהסתיימה, ובמהלך אותו ההריון את זקוקה להמשך שמירת הריון, עלייך להגיש לפנות שוב לביטוח הלאומי לקבלת אישור הגמלה. אישור ינתן רק לתקופה נוספת של לא פחות מ 14 ימים.

האם ניתן לקבל תשלום מגופים אחרים בנוסף לגמלת שמירת הריון

קצבה לשמירת היריון תשולם לך, רק אם את לא מקבלת תשלום מגורם אחר. לא ניתן לקבל קצבה ממספר גורמים ולכן לא תוכלי לקבל עבור ימי שמירת ההיריון ימי מחלה ממקום עבודתך או מביטוח מהמעסיק וכד'.

האם ניתן לנצל את ימי מחלה צבורים?

אם במהלך עבודתך צברת ימי מחלה – באפשרותך לבחור לנצל את ימי המחלה חלקם או כולם.

הפרשות סוציאליות

במהלך שמירת הריון על המעביד שלך להמשיך להפקיד כספים עבור זכויותיך הסוציאליות (תשלומים לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קרן השתלמות). הפקדות אלו יבוצעו אם יתקיימו התנאים הבאים:

  • עבדת במקום העבודה מעל שישה חודשים
  • התנאים מוגדרים במסגרת הסכם העבודה שלך
  • את ממשיכה להעביר את חלקך בהפקדות אלו

שימי לב, אם את זכאית לקצבה נוספת מביטוח לאומי, תוכלי לקבל גם קצבה לשמירת היריון במקרים מסוימים. על מנת לברר האם את זכאית לכפילות זו עלייך לפנות לביטוח לאומי.

חיפוש
אפליקציה של יולדת

מומלץ לגלוש באתר בכל הדפדפנים למעט אינטרנט אקספלורר

דילוג לתוכן